215

ETKİNLİKLER

 

03
Eki 2019
Doğaçlama Oyun ve Oynanış


dogaclama-1
dogaclama-2
dogaclama-3
dogaclama-4
dogaclama-5
dogaclama-6
Doğaçlama Oyun ve Oynanış dersi öğrencileri, dönem sonu projesi olarak Taşkışla mekânlarında çeşitli performanslar tasarladı. Beş farklı grubun ürettiği bu çalışmalarda öğrenciler, yirminci yüzyıl avangart
resminin kimi örneklerinden yola çıkarak resimlerdeki ana temayı betimleyen birer mekânsal konfigürasyon denemesinde bulundu.
Performanslarda ayrıca mekânsal diğer ögeler, anlamlı bir bütünlük sağlayacak ve ana temanın mekânsal karşılığını oluşturacak şekilde çevredeki masa, sandalye, çesan vb. malzemelerden seçildi. Bunun yanında, öğrenciler kendi oluşturdukları metinlerin yanı sıra, belirledikleri ana temaya uygun buldukları herhangi bir eserden (öykü,
şiir, vs.) kısa bir parça seçerek de kullandı. Böylece, dönem içerisinde gerçekleştirilen temel oyunculuk ve doğaçlama çalışmalarından hareketle, beden-mekân arasında kurulan ilişkiye dramatik bir yaklaşımın yakalanmaya çalışıldığı özgün sahneler bizzat
öğrenciler tarafından tasarlanmış oldu. Bu etkileyici sunum için ders hocamız Ali Ersan Karadeniz ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.