1436
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

İrem ARIKAN EKŞİ

İrem Arıkan Ekşi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünde lisans eğitimini aldıktan sonra Rotterdam'da Willem de Kooning Academie'de güzel sanatlar (beeldende kunst - autonoom) bölümünden lisans derecesini aldı. Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar üzerine yüksek lisansını tam burslu olarak sanatçı ve öğretim üyesi Erdağ Aksel danışmanlığında tamamladı ve aynı bölümde asistanlık görevinde bulundu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı ana sanat dalında, dokuma yapısının tarihsel gelişimi üzerine uzmanlaştı ve sanatta yeterlilik derecesini Prof. Günay Atalayer danışmanlığında lampas dokuma yapılı kumaşların yapısal ve estetik özellikleri üzerine tamamladığı teziyle aldı. 2005-2012 yıları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli karma sergilerde ve uluslararası platformlarda çalışmaları sergilendi. Sabancı Müzesi'nde pek çok sergide sergi rehberliği görevinde bulundu. İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Lisans programında SNT 111 Sanat ve Moda Tasarımı dersini vermiştir.

Verdiği Dersler:

SNT 111 Moda Tasarımı ve Sanat

İletişim Bilgileri:
E-posta: irem.arikan9@gmail.com