1436
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
Zeynep Gonca GİRGİN 

1978’de İstanbul’da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü bitirdi. Etnomüzikoloji masterı ve Müzikoloji doktorası yaptı. 2006 yılında Tarihsel Müzikoloji alanında Müziği Yazmak isimli çalışmasını yayımladı. Master ve doktora eğitimleri süresince yöneldiği kültürel çalışmalar alanında, kimlik, kültür politikaları, etnisite gibi konularda çeşitli makaleler yayımladı, uluslararası sempozyumlara katıldı. Yurtdışında Roman Dansı üzerine atölye ve sahne çalışmaları yaptı, birçok konserde Kanun icracısı ve yorumcu olarak yer aldı. Çalışmalarına 2005’den beri kentleşme, kültürel kimlikler, toplumsal sınıfların politik kullanımları ve beden politikaları konularında aktivist ve araştırmacı olarak devam etmektedir. Kültür politikaları ve medya aracılığıyla yaratılan madun sınıf odaklı 9/8 Roman Dansı: Kültür, Kimlik, Dönüşüm ve Yeniden İnşa adlı ikinci çalışmasını 2015 yılında yayımladı. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde öğretim üyesidir ve bu alanlarda dersler vermektedir.  


Verdiği Dersler:


SNT 214 Performans, Müzik ve Dans
SNT 215E Balkan Musics


İletişim Bilgileri:

E-posta: budarom@gmail.com