215

Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN (Öğr. Gör. Dr.)

1995 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden lisans, 1997’de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 2003 yılına kadar mesleğini özel sektörde sürdürdü. Profesyonel iş hayatına akademik çalışmaları için son verip 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde ikinci lisans eğitimini, 2011 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Doktora eğitimi sırasında, ABD’deki University of Pennsylvania’nın Sanat Tarihi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2003-2010 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi’nin faaliyetlerini yürüttü. 2010 yılından bu yana İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik hayatına devam  eden Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN, İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Lisans programında SNT 106E Traditional Turkish Art&Crafts, SNT 107 İlkçağ Anadolu Uygarlıkları, SNT 107E Ancient Civilizat.in Anatolia ve SNT 115 Modernite ve Görsel Kültür derslerini vermektedir. Başlıca araştırma konuları, Osmanlı dönemi ağırlıklı olmak üzere İslam kitap sanatları, sanat yönetimi, iletişim ve müzecilik çalışmalarıdır.

İletişim Bilgileri:

E-posta: erkmena@itu.edu.tr

Websitesi: web.itu.edu.tr/erkmena/index.html
                     akademi.itu.edu.tr/erkmena/