215

Mehmet Güler

Mehmet Güler 1991 yılında Sakarya’da doğdu. 2015 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 2018 yılında “19. Yüzyıl Sonrası Batı Resim Sanatında Figür-Mekân İlişkisi: Mekânın Figürün Alımlanmasındaki Etkisi” adını taşıyan tezi ile Sakarya Üniversitesi Resim Anasanat Dalı’ndan aldı. Sanatsal üretimlerinde birey ve onun dış dünya ile olan ilişkisine odaklanmakta ve teknik olarak yağlıboya ve desen ağırlıklı çalışmalar üretmektedir. 2019 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak sanat ve tasarım üzerine dersler vermektedir. Halen Sakarya Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmekte, İstanbul’da yaşamakta, sanatsal ve akademik çalışmalarını da İstanbul’da sürdürmektedir.


Verdiği Dersler
SNT 103 Desen

İletişim
mehmetguler@itu.edu.tr