215

Meliha Sözeri

1982 yılında Antalya’da doğdu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “1970’lerden Günümüze Mimarideki Heykelsi Biçimler” başlığını taşır. Mimarlık ve heykel disiplinlerinin kesişim ve etkileşimlerine sanatsal bakış açısıyla odaklanır. 2012-2016 yılları arasında Sanatta Yeterlik programını tamamlamıştır. Sanatta Yeterlik tezi; “Çağdaş Heykel Sanatında Plastik Algıyı Tersyüz Eden Uygulamalar” başlığını taşımaktadır. Çağdaş Sanat içerisinde heykel disiplinin plastik algının tersyüz edilmesi ile uygulanan çalışmalarına ve kavramsal içeriğine odaklanmaktadır. 2015-2019 yılları arasında TC. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2019 yılından itibaren de İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.