215

Pınar ERKANİTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Lisans programında SNT 211 İstanbul: Tarih, Sanat ve Toplum ve SNT 211E Istanbul: History, Art and Society derslerini vermiştir.İletişim Bilgileri:


E-posta: pinarerkan@yahoo.co.uk