1436
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Nursel GÜLENAZ

 

Doğum Tarihi: 17. 03. 1959
Doğum Yeri: İstanbul
Bildiği Yabancı Diller: Almanca, İngilizce, Fransızca Akademik
Ünvanlar: Lisans (Boğaziçi Üniversitesi), Yüksek Lisans (Boğaziçi Üniversitesi), Doktora (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Eğitim:

 1990-1999: Doktora, Sanat Tarihi Bilim Dalı, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 Tez: ”İstanbul’daki 19. Yüzyıl ve Sonrası Osmanlı Ticaret Han ve Pasajlarının Stil ve Fonksiyon Bakımından İncelenmesi”.

 1987-1990: Yüksek Lisans, Sanat Tarihi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul, Tez: “İstanbul’un Tarihi Ticaret Merkezleri Hakkında Analitik Bir Çalışma”.

 1986:Yüksek Lisans Dersleri, Ekonomi Bölümü, Saint Denis Üniversitesi, Paris X, Paris. 1977-1983: Lisans, Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

 1970-1977: Lise Derecesi, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul.

Kurslar:

1985-1986: Fransızca Dil Kursu, Créteil Üniversitesi, Paris XII, Paris.

1983-1984: T.C. Turizm Bakanlığı Ülke Çapında Profesyonel Rehberlik Kursu, İstanbul, Bröve : Almanca ve İngilizce Dillerinde Ülke Çapında Profesyonel Rehber.

 İş Deneyimi:

     Profesyonel Alanda:

            2001’den beri: İ.T.Ü, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplumbilimleri Bölümü, ardından Güzel Sanatlar Bölümü bünyesinde sözleşmeli öğretim üyeliği.
            1992: İstanbul’un Haliç kıyılarındaki tarihi semtleri konu alan “Mozaik” adlı belgesel filmin metin yazarlığı ve sunuculuğu, Yeşilçam Filmcilik, İstanbul, 1992.
            1992: “Tatil 92” adlı turizm fuarının organizasyonu, FUTUR Fuarcılık ve Turizm, İstanbul, 1992.
            1990-1992: “FINN Prodüksiyon” adlı organizasyon şirketinin üç kurucu üyesinden biri olarak , söz konusu şirketin faaliyetleri arasında yer alan aşağıdaki karikatür sergilerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak;

                     -“İstanbul Su Günleri - Dünden Bugüne Su”, (Eylül 1990)
                     -“Barış”, (Ekim 1990)
                     -“Kent Planlamasına Halkın Katılımı” (Kasım 1990)
                     -“Başbakanlar Demokrasi Sinavinda” (Nisan 1991)

           1993-1995: Profesyonel Turist Rehberliği (İskoçya’da)
           1985-2013: Profesyonel Turist Rehberliği (Türkiye Çapında)
           1983-1984: Gazetecilik (Günaydın Gazetesi Ekonomi Servisi)
           1983: Gazetecilik (Rapor Gazetesi)

 Yayınlar:

 “Osmanlı-Türk Evi”, CD-Rom, Zerrin İren Boynudelik ile birlikte, Helikopter İnteraktif Sistemler A.Ş., İstanbul, 1996.
 “İstanbul’daki 19.Yüzyıl Osmanlı Ticaret Hanları”, İstanbul, sayı 33, Nisan 2000, s.43-50. “Büyük Yeni Han”, İstanbul, sayı 34, Temmuz 2000, s.44-49.
 “Osmanlı İstanbul’unda Kent Merkezi ve Çarşı”,İstanbul, sayı 35, Ekim 2000, s.128-131.
 “Kayseri Han”, İstanbul, sayı 37, Nisan 2001, s.60-62.
 “Bedestenler ve Hanlar”, Geçmişten Günümüze Beyoğlu, C.I, s.213-224, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, İstanbul, 2004.
 “Zahire Ambarları, Değirmenler ve Tütün Depoları”, Geçmişten Günümüze Boğaziçi, C.II,s.859-877, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, İstanbul, 2008.
 “Adım Adım İstanbul’un Tarihi Yarımadası: ZEYREK, FATİH!”, İnci Tüysüz ile birlikte, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010.
 “Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda Hanlar ve Pasajlar”, İTO Yayınları, İstanbul, 2011.


Verdiği Dersler:

SNT 211 İstanbul: Tarih, Sanat ve Toplum 

İletişim Bilgileri:

E-posta: ngulenaz@superonline.com