İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
 

Güzel Sanatlar Bölümü, üniversitemiz öğrencilerinin güzel sanatlar alanında ilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla 1983-1984 Öğretim Yılında öğretime başlamış ve geçtiğimiz yıl 30. yaşını kutlamıştır. 2009 yılında İTÜ Senatosu’nun, her İTÜ öğrencisinin en az bir adet SNT kodlu zorunlu seçmeli ders almasını gerektiren kararı ile birlikte, Ayazağa ve şehir kampüslerinde, her yıl açılan yaklaşık 30 SNT ve GSB kodlu dersle, 3.500 öğrenciye ulaşılabilmektedir. Kadrolu ve alanında uzman misafir öğretim elemanlarıyla verilen dersler aracılığıyla öğrencilerimizin, sanat alanına dair temel bilgileri edinmelerinin yanı sıra kendi alan çalışmalarıyla sanat arasında bağlantı kurabilmeleri; bilim, sanat ve teknolojiyi birlikte düşünebilen ve çağın çok yönlü dinamiklerini kavrayan, yenilikçi ve dönüştürücü kapasitede bireyler olarak toplumsal hayata katkı sunabilmeleri hedeflenmektedir.


YukselDemir 
Doç. Dr. Yüksel DEMİR 
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı