215
itu
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
Harbiye/Şişli
34437 İstanbul

Telefon: + 90 212 245 20 56
Faks: + 90 212 243 01 23 
E-mail: gsb@itu.edu.tr