215

Yaprak Melike UYAR1984 doğumlu bir müzikolog, radyocu ve bağımsız müzik yazarı. Şu sıralar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın Müzikoloji Bölümünde araştırma / öğretim görevliliği yapmakta; Popüler Müzik Tarihi, Caz Tarihi ve Türkiye'de Popüler Müziğe Giriş derslerini veriyor. Aynı kurumda Müzikoloji doktora öğrencisi olmasının yanı sıra, 2009'da İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde "Sema Ayinlerinin Metalaştırılması" başlıklı tezi ile Etnomüzikoloji dalında yüksek lisansını; öncesinde ise Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Şu sıralar Türkiye'de caz üzerine yazmakta olduğu doktora tezi ile uğraşıyor. İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Lisans programında SNT 117E Jazz AppreciationSNT 119 Popüler Müzik Tarihi ve SNT 121E World Music Cultures derslerini vermiştir.

İletişim Bilgileri:

E-posta: yuyar@itu.edu.tr